; Elaine0211

# 唯美彩色 III
2013/09/10 20:34 ♥ 1 SARANG(s)


唯美彩色 III

久违的唯美图更新 XD
这个的彩色系粉不一样哟 :p
每个色系都有20张唯美图
经过我挑剔的鉴定后 算是不错好看的一批唯美图哟 :P [ 我自恋了 我知道 XD ]
图蛮多的 需要比较长的时间loading
希望亲们会耐心等一等哦 ^^
好啦不罗嗦 ,, 趁着没考试就预设了很多不一样的唯美图
每天下午12时准时发布yoooooo :)

; 以下尺寸为图案的原始大小 :)

- 此素材非博主自制, 而是转载至各网站
- 博主用了不少時間收集+整理. 也算有貢獻
- 转载请通知博主,并附上部落格連接.

-------------------------------------------------------

热情 • 红色
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

温暖 • 橙色
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

阳光 • 黄色 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

柔和 • 绿色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

清新 • 蓝色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

优雅 • 紫色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

纯洁 • 白色

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------

喜欢不? :P
我挑图挑到眼睛都彩色了去 XD
拿走记得告诉我嗯 ^^
日后会持续更新唯美图
考试真烦人啊 囧 .

标签: ,

◁ NEWER
OLDER ▷
© 2017 Designed By Elaine0211.