; Elaine0211

# 唯美卡布奇诺
2013/09/12 12:00 ♥ 2 SARANG(s)


唯美卡布奇诺

{ 预设帖 }
本人正处于考试状态
于是乎用唯美图来带过 XD
希望大家会喜欢 :)

; 以下尺寸为图案的原始大小 :)

- 此素材非博主自制, 而是转载至各网站
- 博主用了不少時間收集+整理. 也算有貢獻
- 转载请通知博主,并附上部落格連接.

-------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------

感谢你的来访、拿图记得通知嗯 ;)

下篇预告 : 唯美异国旗

标签: ,

◁ NEWER
OLDER ▷
© 2017 Designed By Elaine0211.